شبکه های محلی و گسترده رایانه ای

SE112

با گسترش روزافزون استفاده از سیستمهای رایانه ای در سازمانها ,شرکت ها , ادارات و موسسات کشور شرکت پیشگام شبکه همواره فعالیت خود را بر اساس دانش و تحقیقات به روز در زمینه شبکه های پیشرفته بنا نهاده است.   این شرکت با پیشینه اجرای شبکه های کلان کشوری و با بکارگیری کادری مجرب و متعهد آماده اجرای شبکه های محلی و گسترده رایانه ای (برقراری ارتباطهای بی سیم و فیبر نوری) میباشد.

تحویل کلیه پروژه های این شرکت منوط بر ارایه مستندات فنی و تاییدیه تستر فلوک بوده که مهر تاییدی بر کیفیت اجرای پروژه های این شرکت میباشد. در این راستا خدمات مشاوره و پیاده سازی با هدف پیاده سازی, توسعه , یا بهبود ساختار و زیربنای شبکه رایانه ای سازمانها و شرکت ها توسط این مجموعه ارایه میگردد.

پیشگام شبکه با بهره گیری از تیم اجرایی مجرب و دانش بنیان خود تا کنون پروژه های زیادی را در سطح کشور اجرا نموده است که برخی از آنها عبارتند از:

– طراحی و اجرای شبکه دادگستری کل همدان
– طراحی و اجرای شبکه دادگستری کل هرمزگان
– همکاری با کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی
– همکاری با شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت
– تامین تجهیزات اداره مالیات استان کرمانشاه