مشاوره ، طراحی و اجرا شبکه های کامپیوتری

S2

Legrand ,Nexans ,Premium line , Schneider ,leviton ,Belden IBDN

با گسترش روزافزون استفاده از سیستمهای رایانه ای در سازمانها ,شرکت ها , ادارات و موسسات کشور شرکت پیشگام شبکه همواره فعالیت خود را بر اساس دانش و تحقیقات به روز در زمینه شبکه های پیشرفته بنا نهاده است.   این شرکت با پیشینه اجرای شبکه های کلان کشوری و با بکارگیری کادری مجرب و متعهد آماده اجرای شبکه های محلی و گسترده رایانه ای (برقراری ارتباطهای بی سیم و فیبر نوری) میباشد.

تحویل کلیه پروژه های این شرکت منوط بر ارایه مستندات فنی و تاییدیه تستر فلوک بوده که مهر تاییدی بر کیفیت اجرای پروژه های این شرکت میباشد. در این راستا خدمات مشاوره و پیاده سازی با هدف پیاده سازی, توسعه , یا بهبود ساختار و زیربنای شبکه رایانه ای سازمانها و شرکت ها توسط این مجموعه ارایه میگردد.