تفاوت کابل های شبکه ، مشخصات کابل های شبکه ، کابل شبکه چیست و انواع آن…

Cable-BAner

کابل های شبکه زوج سیم های بهم تابیده ای هستند که از ۴ رنگ و ۸ رشته تشکیل شده است و هر رشته کار خاصی را انجام می دهد. این کابل ها هدایت کننده اطلاعات و دیتای شبکه خواهند بود انواع مختلفی از کابل وجود دارند که با توجه به گستردگی و یا توپولوژی شبکه از آنها استفاده می گردد. به طور کلی برای انتقال اطلاعات از ۳ نوع کابل استفاده می شود. ۱٫کابل کواکسیال coaxial ۲٫ کابل با زوج سیم به هم تابیده Twisted…

Continue reading »