سیستم های نظارت تصویری

SE111

ضرورت استفاده از سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی به منظور بالا بردن کیفیت , افزایش کنترل و بهره وری در سازمانها , ادارات ,موسسات و واحد های صنعتی و همچنین جلوگیری از پیشامد هایی چون سرقت , کم کاری , حوادث , مشکلات فنی و موارد پیش بینی  نشده بر هیچ کس پوشیده نمی باشد. شرکت پیشگام شبکه با تجربه اجرای پروژه های بزرگ در سطح کشور و با گذراندن دوره های مرتبط با اجرای اصولی برندهای مختلف در زمینه نصب و راه اندازی…

Continue reading »